Analys & process

Analys & process

Analys & process

Platsens historia, karaktär och kvaliteér utvärderas. Projektets karaktärsdrag renodlas i en gestaltningsidé med ambitionen att tillvarata och tillföra kvaliteér. Diskussion och samtal, skisser, workshops, designdialoger. Modeller, illustrationer, visualiseringar och beskrivningar är viktiga verktyg för att bearbeta och presentera gestaltningen i ett tidigt skede.


Tjänster i urval:  • Utredningar
  • Designdialog
  • Workshops
  • Skisser
  • Programhandlingar
  • Förslagshandlingar
  • Visualiseringar
  • Illustrationer
  • Säljmaterial
  • Rumsbeskrivning