Att Anlita Arkitekt

Designdrömmar

 

Är du en privatperson som går och funderar på att bygga nytt, bygga till eller bygga om ditt hus ?

Är du en företagare som funderar på att utveckla och expandera din verksamhet ?

Då kan det vara klokt att anlita en arkitekt. Som arkitekt hjälper vi dig att förverkliga dina tankar och visioner.

Vi hjälper er både som arkitekt & kontrollansvarig och är gärna ert bollplank och högra hand från första skiss till färdigt hus.

Vår process:

Ett första möte

Efter en första inledande kontakt mer er som beställare önskar vi gärna att få ta del av underlag som ni har tillgång till. Det kan exempelvis vara befintliga kartor, ritningar, skisser . Det kan vara referensprojekt och inspirationsbilder som ni vill dela med er av och som ni anser är viktiga för ert projekt.

Därefter bokar vi gärna in ett möte för att diskutera ert projekt lite mer och för att få en bättre bild av vad det är ni önskar.  Vi ses gärna på plats för att få en känsla för platsens förutsättningar. Alternativt på kontoret eller någon lämplig digital plattform.

 

Offert och uppdragsbekräftelse

När vi fått utförlig & tillräcklig information kring ert projekt och dess förutsättningar så skriver vi ihop en offert till er. Offerten redovisar bland annat omfattningen av projektet och utförandet av arkitektarbetet.

Om ni tycker offerten ser ok ut så återkommer vi med en uppdragsbekräftelse till er. Sen kan vi börja skissa.

 

En första skiss

Vi tar nu fram ett första skissunderlag till er som kund och beställare. Skisserna bygger på den diskussion och det vi gemensamt har kommit fram till ska vara grundläggande för projektets utformning. Initiala skisser kan vara rätt så konceptuella för att sedan efter samordning och avstämning bli mer konkreta och detaljerade allt eftersom projektet fortlöper.

 

Avstämningsmöte

Vanligtvis krävs en eller flera omarbetningar av ritningarna efter kundens synpunkter och i samband med detta är ett eller flera avstämningsmöten klokt att ha för att binda ihop projektet i sin slutliga form.

Vi värdesätter en god kommunikation och ser avstämning som viktigt under ett projekts gång.

 

Bygglov och bygganmälan

Vi färdigställer ritningsunderlaget och ser till att det är utfört på ett fackmannamässigt vis. Vi hjälper dig gärna att handlägga och söka bygglov alternativt bygganmälan.

Vi sköter dialogen och följer upp frågor från kommunens sida så att du slutligen kan få ett startbesked.

 

Förfrågningsunderlag och bygghandlingar

Vi bistår er gärna i valet av byggare & entreprenör/er. Vi hjälper dig att utvärdera anbud.

Vi tar även fram om önskemål finns mer detaljerade ritningar i form av förfrågningsunderlag och bygghandlingar som underlättar att prissätta samt utföra byggnadsarbeten.

 

Byggskede

Vi bistår er gärna även under själva byggarbetet. Vi samordnar vid behov med entreprenörer och följer upp byggarbeten och utförande på plats.

I vår roll som kontrollansvarig (KA) så följer vi även projektet under byggskedet med fokus på att säkerställa kvalite i byggprojektet. Se mer info om den kontrollansvariges uppgift här.

 

Återkoppling

När ni färdigställt ert projekt så håller vi gärna kontakten med er och finns tillgängliga om ni behöver ytterligare råd eller hjälp vid kommande byggnationer.

Bygglov Kontrollansvarig Arkitekt Linköping Arkitekt