Arkitekt Stockholm

arkitekt stockholm

Stockholm är inte bara landets politiska och ekonomiska centrum utan också en arkitektonisk pärla där historiska skatter och modern design smälter samman på ett unikt sätt.

Behöver en arkitekt?

Gamla Stans charm

Gamla Stan, Stockholms äldsta stadsdel, är en skattkista av historisk arkitektur. De smala kullerstensgränderna, färgglada byggnader och välbevarade medeltida strukturer skapar en autentisk atmosfär som tar besökarna tillbaka i tiden. Här reser sig det Kungliga Slottet majestätiskt, ett av världens största slott, med en blandning av barock- och rokokoarkitektur.

Modern arkitektur

I Stockholm City reser sig byggnader som Kista Science Tower och World Trade Center, symboler för stadens teknologiska och affärsmässiga framsteg. Den unika arkitekturen i dessa skyskrapor kombinerar stil och funktion på ett sätt som speglar stadens framtidstänkande natur.

Elegans och prakt

Stadsdelarna Vasastan och Östermalm erbjuder en annan arkitektonisk upplevelse, med eleganta byggnader och storslagna bostadshus. Kvarter som Villastaden och Diplomatstaden har blivit kända för sina vackra sekelskifteshus och exklusiva design.

Arkitektens signatur

När vi talar om Stockholm är det omöjligt att inte nämna Greta Magnusson-Grossman, en av stadens mest framstående arkitekter. Hon var en pionjär inom modernistisk design och hennes verk, inklusive kända bostadshus och möbler, har satt en betydande prägel på Stockholms arkitektoniska arv.

Fotografiska och Moderna Museet

Stockholms kulturella scen har också berikats av arkitektoniska mästerverk. Fotografiska, med sin moderna och nyskapande design, och Moderna Museet, som kombinerar konst och arkitektur på ett unikt sätt, är exempel på hur stadens kreativa anda har materialiserats i byggnader.

Grönområden och hållbarhet

Stockholm strävar också efter hållbarhet och gröna lösningar. Djurgården, med sina historiska strukturer och parker, representerar en harmoni mellan stadsplanering och natur. Hammarby Sjöstad, känt för sina miljövänliga initiativ och innovativa byggnader, visar hur Stockholm engagerar sig för att skapa en hållbar framtid.

En arkitektonisk mosaik

Stockholm, med sin arkitektoniska mångfald, är som en mosaik av olika stilar och epoker. Genom historien har arkitekter och stadens planerare tillsammans skapat en stad där det gamla och det nya samexisterar harmoniskt.

Arkitekt Stockholm

Identifiera projektets omfattning och förtydliga förutsättningarna. Offerter, anbud, upprätta budget kalkyl och kostnadsberäkning.

Konkretisera faser, delmoment och tider.


Tjänster i urval:

 • Rådgivning och vägledning
 • Kalkyl och kostnadsberäkning
 • Tid och resursplanering

Platsens historia, karaktär och kvaliteér utvärderas. Projektets karaktärsdrag renodlas i en gestaltningsidé med ambitionen att tillvarata och tillföra kvaliteér. Diskussion och samtal, skisser, workshops, designdialoger. Modeller, illustrationer, visualiseringar och beskrivningar är viktiga verktyg för att bearbeta och presentera gestaltningen i ett tidigt skede.

Tjänster i urval:

 • Utredningar
 • Designdialog
 • Workshops
 • Skisser
 • Programhandlingar
 • Förslagshandlingar
 • Visualiseringar
 • Illustrationer
 • Säljmaterial
 • Rumsbeskrivning

Projektet övergår i ett mer formellt skede med handläggning och samordning med ex. kommun och bygglovshandläggare kring projektets förutsättningar och utformning. Fackmannamässiga ritningar tas fram inför ett bygglovsärende. Ärendet kan även innefatta rivningslov och bygganmälan beroende av projektets art. Samordning sker vid behov mot berörda teknikkonsulter och sakkunniga ex. certifierad inom tillgänglighet.


Tjänster i urval:

 • Handläggning och samordning
 • Uppföljning mot kommun etc.
 • Samordning sakkunniga
 • Samordning teknikkonsulter
 • Ritningsunderlag för anmälan

Projektet blir mer och mer konkret och detaljerat under projekteringsfasen. Byggmetod och utförande utreds och fastställs. Byggdelar, material, ytskikt och produkter redovisas. Ritningar och beskrivningar ges en ökad detaljeringsnivå. Som projekteringsledare samordnas teknikkonsulter och projektspecifika frågor utreds från övergripande nivå ner till detaljnivå. Handläggning och uppföljning av tid samt ekonomi i projektet. Val av entreprenadform och anlitande av byggare utreds.


Tjänster i urval:

 • Projektering
 • Projekteringsledning
 • Cad samordning
 • Granskning
 • Bas-P

Projekteringen mynnar ut i ett förfrågningsunderlag. Ritningar, beskrivningar samt administrativa föreskrifter tas fram som underlag till entreprenör för prissättning, planering och genomförande.

Tjänster i urval:

 • Förfrågningsunderlag Arkitekt
 • Samordning och granskning övriga discipliners FU
 • Delge underlag till entreprenör

Upphandling av entreprenörer. Utvärdering av inkomna anbud.
Samordning och uppföljning med entreprenörer.

Tjänster i urval:

 • Samordning 
 • Utvärdering & rådgivning 
 • Uppföljning

Ritningar förtydligas vid behov och ges ny status som bygghandling.
Eventuella kompletteringar och tillägg sker i samråd med byggare.

Ritningar kompletteras med detaljerad måttsättning samt en ökad detaljeringsnivå och beskrivning av utförande.


Tjänster i urval:

 • Bygghandling
 • Samordning

Projektet övergår från papper och penna till utförande på plats.

Styrning och samordning av projektet så att utförande och kvalite uppnås i enlighet med ritningar och tänkt utförande och gestaltning. Uppföljning och styrning av tidplan och budget. Byggmöten och eventuella PM samt revideringar av bygghandlingar.


Tjänster i urval:

 • Styrning och samordning
 • Byggmöten
 • Pm

Projektet färdigställs och slutbesiktning utförs. Erforderliga dokument samlas in och eventuella relationshandlingar upprättas och delges kommunen.


Tjänster i urval:

 • Dokumentation och samordning
 • Relationshandling

Bistå vid val av produkter för kompletterande fast samt lös inredning som armaturer, möbler, textilier etc, samt konstnärlig utsmyckning.

Bistå som arkitekt för eventuella hyresgästanpassningar.


Tjänster i urval:

 • Arkitektrådgivning
 • Arkitekt hyresgästanpassningar
 • Restaurering

Behöver du bygglov så behöver du en arkitekt. Att anlita en arkitekt är definitivt ett av de bästa sätten att vara säker på att ditt hembygge, ombyggnation eller enkla uterum kan gå bra. Arkitekter är högutbildade yrkesmän som har erfarenhet av många olika sätt att skapa planer för människor som hoppas kunna uppdatera eller bygga sitt eget hem.

Om du tror att du behöver en, tveka inte att kontakta oss eftersom vi kan guida dig i rätt riktning.