Att anlita arkitekt

Lars Daniel Arkitektkontor

Mellanrummens arkitektur

Arkitektur & projektledning

Tjänster i urval


Kontoret åtar sig rollen som projektledare och arkitekt från ide till återbruk, i ett projektets samtliga faser enligt nedan, med ett urval av redovisade tjänster.


Arkitektur och projektledning:


 1. Planering & ekonomi 
 2. Analys & process
 3. Bygglov & myndighetsärenden
 4. Projektering & projekteringsledning 
 5. Förfrågningsunderlag
 6. Upphandling & rådgivning
 7. Bygghandling
 8. Byggnation & byggledning
 9. Färdigställande
 10. Brukande & återbrukande


-Certifierad Bas-p


Tjänster i nätverk:


 • Visualisering 
 • Teknikkonsulter ex. konstruktör, el, vvs
 • Kontrollansvarig, sakkunnig
 • Tillgänglighet, sakkunnig
 • Arkitekt/underkonsult