Hem

Relationsbyggande arkitektur

Om Kontoret


Lars Daniel Arkitektur är en Stockholmsbaserad byrå.

Vi är ett småskaligt kontor som erbjuder en enkel och flexibel relation till våra kunder. Ansvar och lyhördhet gentemot beställare och brukare är vägledande.


Ambition är att i varje projekt skapa ett vackert avtryck som tillför ett mervärde till verkligheten. Att ödmjukt renodla och förädla kvalité och identitet i ett projekt, förstärka och förtydliga goda karaktärsdrag.

Arkitektur som tar hänsyn till form, funktion, ekonomi och hållbarhet som en helhet är grundtanken.


Lars Daniel erbjuder varierade tjänster inom arkitekturens område och arbetar gärna i olika skeden. Metoden är erfarenhetsbaserad och intuitiv, analog & digital, abstrakt likväl som konkret.


Kontakta gärna kontoret och diskutera en idé, en vision eller ett projekt.Villa L
Villa Landvetter
Villa Landvetter
Villa Landvetter
Villa Landvetter
Villa Landvetter
Villa Landvetter
Villa Landvetter
Villa Landvetter
Borås
Borås
Borås
Borås
Borås
Borås
Borås
Borås
Borås
Villa Vaseliden
Herr och fru plywood
bostadsrätt södermalm
Villa M
Villa M
Takvalv
Villa s
stadslandskap
Havsbris
FFK
Flerbostadshus vingen
Värmdö
Atelje kulör
Atelje kulör
Step into love
Ide skiss villa röd
Röd
Fasadgestaltning
Brick
Syskon
Ingarö
Ärggrön
Ideskiss arctic
Arctic
Strawberry fields forever
Villa yxås
Villa V
Småhus vid vatten
Askim
bukarr
Ugglegatan
Kallhed
Backa
smögenön
Plogvagen 1
Ingarö
Ingarö
hyresgästanpassning
villa linköping
villa linköping
europan 15
europan 15
Atelje kulör
Atelje kulör
Atelje kulör
Atelje kulör
fasadgestaltning
villa-röd tråd
Villa Linköping
Villa Linköping
Villa Linköping
Villa Linköping
Villa Linköping
Skiss
Skiss
smycket kulturhus
18
22
26
bostad
31
23
11
Strängnäs


Inriktning


nybyggnad / ombyggnad / inredning / utredning /

konstnärlig utsmyckning / analyser / fastighetsutveckling /

hyresgästanpassningar / offentliga miljöer / privata miljöer


Från idé till återbruk


planering & ekonomi / analys & process / bygglov & myndighetsärenden /

projektering & projekteringsledning / bas-p / förfrågningsunderlag /

upphandling & rådgivning / bygghandling / byggnation & byggledning /

färdigställande / brukande & återbrukande