Planering & ekonomi
Planering & ekonomi

Planering & Ekonomi

Identifiera projektets omfattning och förtydliga förutsättningarna. Offerter, anbud, upprätta budget kalkyl och kostnadsberäkning.

Konkretisera faser, delmoment och tider.


Tjänster i urval:


  • Rådgivning och vägledning
  • Kalkyl och kostnadsberäkning
  • Tid och resursplanering