Förfrågningsunderlag
Förfrågningsunderlag

Förfrågningsunderlag

Projekteringen mynnar ut i ett förfrågningsunderlag. Ritningar, beskrivningar samt administrativa föreskrifter tas fram som underlag till entreprenör för prissättning, planering och genomförande.Tjänster i urval:


  • Förfrågningsunderlag Arkitekt
  • Samordning och granskning övriga discipliners FU
  • Delge underlag till entreprenör