Färdigställande
Färdigställande

Färdigställande

Projektet färdigställs och slutbesiktning utförs. Erforderliga dokument samlas in och eventuella relationshandlingar upprättas och delges kommunen.Tjänster i urval:


  • Dokumentation och samordning 
  • Relationshandling