Byggnation & byggledning
Byggnation & byggledning

Byggnation & byggledning

Projektet övergår från papper och penna till utförande på plats.

Styrning och samordning av projektet så att utförande och kvalite uppnås i enlighet med ritningar och tänkt utförande och gestaltning. Uppföljning och styrning av tidplan och budget. Byggmöten och eventuella PM samt revideringar av bygghandlingar.Tjänster i urval:


  • Styrning och samordning 
  • Byggmöten
  • Pm