Bygglov & myndighetsärenden
Bygglov & myndighetsärenden

Bygglov & myndighetsärenden

Projektet övergår i ett mer formellt skede med handläggning och samordning med ex. kommun och bygglovshandläggare kring projektets förutsättningar och utformning. Fackmannamässiga ritningar tas fram inför ett bygglovsärende. Ärendet kan även innefatta rivningslov och bygganmälan beroende av projektets art. Samordning sker vid behov mot berörda teknikkonsulter och sakkunniga ex. certifierad inom tillgänglighet.


Tjänster i urval:  • Handläggning och samordning
  • Uppföljning mot kommun etc.
  • Samordning sakkunniga
  • Samordning teknikkonsulter
  • Ritningsunderlag för anmälan