Om kontoret

Lars Daniel Arkitektkontor

Mellanrummens arkitektur

Om kontoret

Om kontoret

Erfarenhet


Bakgrund som konsult.

Erfarenhet från välrenommerade kontor. Kompetens inom samtliga skeden av ett projekt, från tidiga skeden och utredningar till projektering och bygghandlingar i komplexa projekt i olika skalor och skeden.


Kompetens inom olika områden som lärande / vård / handel / industri / bostäder / kontor / idrott. Med ett brett spektra av beställare, som kommuner / fastighetsbolag / privatpersoner /  företag / byggbolag / organisationer / föreningar / entreprenörer.


Förfrågningar


Vi baserar anbud och offerter på ABK09 (allmänna bestämmelser för konsultupphandling)


Prissättning baseras på de riktlinjer för timarvoden som Sveriges Arkitekter rekommenderar.


Verksamhet


Verksamheten har bedrivits sen 2010 som enskild firma.


Medlem av Sveriges Arkitekter, arkitekt sar/msa


Utbildning & fortbildning


Gerlesborgsskolan Stockholm


Arkitektexamen, sar/msa


Lars Daniel Arkitektkontor - Fatburs kvarngata 10 - 11 864 - Stockholm - 073 511 64 89 - info@lars-daniel-arkitektur.se - www.lars-daniel-arkitektur.se 


-

Den här hemsidan använder cookies. Genom att klicka på "Acceptera" godkänner du vår användning av cookies.

Acceptera