Kvalité och miljö

Kvalite & miljö

Kvalite & miljö

Mål:

En formstark och hållbar arkitektur.


Metod:

Omsorg och eftertanke i ett projekts alla skeden.


Fokus: 

Materialval / ljusföring / detaljer / rumslighet / funktion / platsens förutsättningar / läsbarhet / tydlighet.


Hållbar utveckling bör innefatta ett helhetstänk oavsett fas i ett projekt, nybyggnad likväl som om-och tillbyggnad eller restaurering. En medvetenhet om materialval och möjligt återbruk, förnyade funktioner av rum som ger nytt värde. Helhetstänk med en historisk, social, ekonomisk och miljömässig medvetenhet.