Kvalité och miljö

Lars Daniel Arkitektkontor

Mellanrummens arkitektur

Kvalite & miljö

Kvalite & miljö

Mål:

En formstark och hållbar arkitektur.


Metod:

Omsorg och eftertanke i ett projekts alla skeden.


Fokus: 

Materialval / ljusföring / detaljer / rumslighet / funktion / platsens förutsättningar / läsbarhet / tydlighet.


Hållbar utveckling bör innefatta ett helhetstänk oavsett fas i ett projekt, nybyggnad likväl som om-och tillbyggnad eller restaurering. En medvetenhet om materialval och möjligt återbruk, förnyade funktioner av rum som ger nytt värde. Helhetstänk med en historisk, social, ekonomisk och miljömässig medvetenhet.


Lars Daniel Arkitektkontor - Fatburs kvarngata 10 - 11 864 - Stockholm - 073 511 64 89 - info@lars-daniel-arkitektur.se - www.lars-daniel-arkitektur.se 


-

Den här hemsidan använder cookies. Genom att klicka på "Acceptera" godkänner du vår användning av cookies.

Acceptera