Arkitekt Göteborg

arkitekt göteborg

Anlita en arkitekt i Göteborg

Att bygga eller renovera sitt hem är en betydande livshändelse och för många är det en dröm som tar lång tid att förverkliga. För att göra den här resan smidigare och för att säkerställa att ditt hem blir en plats där du trivs och känner dig hemma är det ofta en klok idé att anlita en professionell arkitekt. I Göteborg finns det ett brett utbud av erfarna och kreativa arkitekter som kan hjälpa till att förvandla dina idéer till konkreta och funktionella lösningar.

Behöver en arkitekt?

Varför anlita en arkitekt?

Att anlita en arkitekt är inte bara för de som bygger sina drömhus från grunden, även vid renoveringar och tillbyggnader kan en arkitekts expertis vara ovärderlig. De är tränade för att se potentialen i varje rum och varje yta, vilket kan leda till innovativa och praktiska lösningar som du kanske inte har övervägt själv. Arkitekter har också kunskap om byggregler och kan navigera genom tillståndsprocessen, vilket sparar tid och minskar risken för problem längs vägen.

Hitta rätt arkitekt i Göteborg

I Göteborg finns ett rikt utbud av arkitektkontor med olika specialiteter och stilar. Det första steget är att definiera dina behov och önskemål. Är det ett nytt hus, en ombyggnad eller kanske en modernisering av ett äldre hem? Är du intresserad av traditionell arkitektur eller föredrar du en modern och minimalistisk design? Genom att ha klara idéer om dina mål blir det lättare att hitta en arkitekt som delar din vision.

Arkitekturens rolle i Göteborg

Göteborg är en stad med en rik historisk och kulturell arv. Arkitekturen i staden speglar denna mångfald, från de charmiga trähusen i Haga till de moderna bostadskomplexen längs älven. En erfaren arkitekt med lokal kännedom kan integrera ditt projekt i Göteborgs arkitektoniska landskap och samtidigt tillföra något unikt och personligt.

Steg för steg: från koncept till verklighet

När du har valt din arkitekt börjar arbetet med att omsätta dina idéer till ritningar och koncept. Genom noggranna diskussioner och utbyte av idéer skapar du tillsammans med din arkitekt en grund för projektet. Arkitekten tar hänsyn till dina önskemål, budget och praktiska krav för att utforma en plan som blir grunden för ditt nya hem.

Bygglov och tillstånd

Arkitekten har erfarenhet av byggregler och tillståndsförfaranden. De kommer att vägleda dig genom denna ofta komplexa process och se till att alla nödvändiga papper är i ordning för att undvika förseningar och onödiga problem längs vägen.

Byggprocessen

Under byggprocessen fungerar arkitekten som ditt bollplank och övervakar arbetet för att säkerställa att det följer de planer som tagits fram. Genom att ha en professionell vid din sida kan du känna dig trygg i att ditt projekt utförs på bästa sätt och med högsta kvalitet.

Arkitekt Göteborg

Identifiera projektets omfattning och förtydliga förutsättningarna. Offerter, anbud, upprätta budget kalkyl och kostnadsberäkning.

Konkretisera faser, delmoment och tider.


Tjänster i urval:

 • Rådgivning och vägledning
 • Kalkyl och kostnadsberäkning
 • Tid och resursplanering

Platsens historia, karaktär och kvaliteér utvärderas. Projektets karaktärsdrag renodlas i en gestaltningsidé med ambitionen att tillvarata och tillföra kvaliteér. Diskussion och samtal, skisser, workshops, designdialoger. Modeller, illustrationer, visualiseringar och beskrivningar är viktiga verktyg för att bearbeta och presentera gestaltningen i ett tidigt skede.

Tjänster i urval:

 • Utredningar
 • Designdialog
 • Workshops
 • Skisser
 • Programhandlingar
 • Förslagshandlingar
 • Visualiseringar
 • Illustrationer
 • Säljmaterial
 • Rumsbeskrivning

Projektet övergår i ett mer formellt skede med handläggning och samordning med ex. kommun och bygglovshandläggare kring projektets förutsättningar och utformning. Fackmannamässiga ritningar tas fram inför ett bygglovsärende. Ärendet kan även innefatta rivningslov och bygganmälan beroende av projektets art. Samordning sker vid behov mot berörda teknikkonsulter och sakkunniga ex. certifierad inom tillgänglighet.


Tjänster i urval:

 • Handläggning och samordning
 • Uppföljning mot kommun etc.
 • Samordning sakkunniga
 • Samordning teknikkonsulter
 • Ritningsunderlag för anmälan

Projektet blir mer och mer konkret och detaljerat under projekteringsfasen. Byggmetod och utförande utreds och fastställs. Byggdelar, material, ytskikt och produkter redovisas. Ritningar och beskrivningar ges en ökad detaljeringsnivå. Som projekteringsledare samordnas teknikkonsulter och projektspecifika frågor utreds från övergripande nivå ner till detaljnivå. Handläggning och uppföljning av tid samt ekonomi i projektet. Val av entreprenadform och anlitande av byggare utreds.


Tjänster i urval:

 • Projektering
 • Projekteringsledning
 • Cad samordning
 • Granskning
 • Bas-P

Projekteringen mynnar ut i ett förfrågningsunderlag. Ritningar, beskrivningar samt administrativa föreskrifter tas fram som underlag till entreprenör för prissättning, planering och genomförande.

Tjänster i urval:

 • Förfrågningsunderlag Arkitekt
 • Samordning och granskning övriga discipliners FU
 • Delge underlag till entreprenör

Upphandling av entreprenörer. Utvärdering av inkomna anbud.
Samordning och uppföljning med entreprenörer.

Tjänster i urval:

 • Samordning 
 • Utvärdering & rådgivning 
 • Uppföljning

Ritningar förtydligas vid behov och ges ny status som bygghandling.
Eventuella kompletteringar och tillägg sker i samråd med byggare.

Ritningar kompletteras med detaljerad måttsättning samt en ökad detaljeringsnivå och beskrivning av utförande.


Tjänster i urval:

 • Bygghandling
 • Samordning

Projektet övergår från papper och penna till utförande på plats.

Styrning och samordning av projektet så att utförande och kvalite uppnås i enlighet med ritningar och tänkt utförande och gestaltning. Uppföljning och styrning av tidplan och budget. Byggmöten och eventuella PM samt revideringar av bygghandlingar.


Tjänster i urval:

 • Styrning och samordning
 • Byggmöten
 • Pm

Projektet färdigställs och slutbesiktning utförs. Erforderliga dokument samlas in och eventuella relationshandlingar upprättas och delges kommunen.


Tjänster i urval:

 • Dokumentation och samordning
 • Relationshandling

Bistå vid val av produkter för kompletterande fast samt lös inredning som armaturer, möbler, textilier etc, samt konstnärlig utsmyckning.

Bistå som arkitekt för eventuella hyresgästanpassningar.


Tjänster i urval:

 • Arkitektrådgivning
 • Arkitekt hyresgästanpassningar
 • Restaurering

Behöver du bygglov så behöver du en arkitekt. Att anlita en arkitekt är definitivt ett av de bästa sätten att vara säker på att ditt hembygge, ombyggnation eller enkla uterum kan gå bra. Arkitekter är högutbildade yrkesmän som har erfarenhet av många olika sätt att skapa planer för människor som hoppas kunna uppdatera eller bygga sitt eget hem.

Om du tror att du behöver en, tveka inte att kontakta oss eftersom vi kan guida dig i rätt riktning.