Kontoret

Lars Daniel Arkitektkontor

Mellanrummens arkitektur

Relationsbyggande arkitektur


Lars Daniel Arkitektur erbjuder en nära och flexibel relation till sina kunder. Ansvar och lyhördhet gentemot beställare och brukare. Kunskap och kreativitet att ifrågasätta och föreslå nya lösningar och ideér under projektets alla faser.


Arkitektursyn


Mål:

En formstark och hållbar arkitektur.


Metod:

Omsorg och eftertanke i ett projekts alla skeden.


Kvalité:

Fokus på material / ljusföring / detaljer / rumslighet / funktion / platsens förutsättningar / läsbarhet / tydlighet, samt en strävan efter enkelhet.


Erfarenhet


Bakgrund som konsult:

Kompetens inom samtliga skeden av ett projekt, från tidiga skeden och utredningar till projektering och bygghandlingar i komplexa projekt i olika skalor.


Kompetens inom olika områden som lärande / vård / handel / industri / bostäder / kontor / idrott. Med ett brett spektra av beställare, som kommuner / fastighetsbolag / privatpersoner /  företag / byggbolag / organisationer / föreningar / entreprenörer.


Inriktning


Kontoret åtar sig uppdrag av varierad karaktär inom inredning / utredning / konstnärlig utsmyckning / analyser / fastighetsutveckling / hyresgästanpassningar / offentliga miljöer / privata miljöer. 




Daniel Josefsson

arkitekt sar/msa

Fatburs Kvarngata 10

11 864 Södermalm

073-511 64 89

info@lars-daniel-arkitektur.se